Имунологични изследвания при невъзможност за забременяване

Невъзможността за забременяване често се дължи на проблеми, които водят до отхвърляне на ембриона, още преди бременността да може да се установи дори с най-чувствителните тестове. Около 15-20% от бременностите завършват със спонтанен аборт и рискът от него нараства с всеки последващ спонтанен аборт.

 

До преди 10-15 години беше почти невъзможно да се помогне на такива двойки, при които не се установяват анатомични или хромозомни дефекти, както и не се диагностицират хормонални нарушения. Към днешна дата новите научни изследвания установяват, че в около 80% от тези т.нар. необясними случаи, се отчита преди всичко ролята на имунологичните фактори и чрез прилагане на съвременните терапевтични подходи, над 80% от бременностите се износват до термина.

 

Имунологичните проблеми спадат към категорията причини, свързани с околната среда, в която се осъществява бременността.

 

имунен отговор, антитела, спонтанен аборт, бременност

 

Възможността за успешна бременност в голяма степен зависи от комплексното взаимодействие на сложни имунологични нагласи, насочени към превръщане на матката в среда за развитието на ембриона, развиващия се плод и плацентата. Понякога тези имунни механизми могат да протекат в погрешна посока и в зависимост от това, по-какъв начин или кога това става, жената може да абортира спонтанно, да не може да забременее или да не може да зачене след ин витро оплождане.

 

Вижте още: Най-често задаваните въпроси за стерилитета

 

Имунната система е една от най-сложните и комплексни системи в организма, която функционира като първа линия за защита срещу антигени. Антигените са белтъци по повърхността на клетката, които идентифицират клетката като “своя” или “чужда”. Имунната система идентифицира белтъците като свои и чужди, неутрализира или унищожава чуждите чрез имунен отговор, като по този начин запазва хомеостазата на организма.

 

имунен отговор, антитела, спонтанен аборт, бременност

 

Автоимунни фактори

 

Съществуват различни автоимунни нарушения, които могат да доведат до повтарящи се спонтанни аборти или невъзможност за имплантация: антифосфолипидни антитела, антитиреоидни антитела, антинуклеарни антитела. При 30% от жените с т.нар. необясними случаи на повтарящи се спонтанни аборти, кръвните тестове установяват автоимунен проблем. Жената може да има едно или няколко от тези нарушения.

 

Антифосфолипидни антитела

 

При бременността, фосфолипидите действат като лепило, което поддържа заедно делящите се клетки. Фосфолипидите са необходими за растежа на плацентата в маточната стена. Те също така филтрират хранителната среда от майчината кръв към плода, както и обратно – отпадните вещества от плода през плацентата.

 

Вижте още: Имунологично безплодие

 

Самите антитела не предизвикват спонтанния аборт, но тяхното наличие показва, че абнормен автоимунен процес може да доведе до нарушена функция на фосфолипидите и от тук до риск от спонтанни аборти, интраутеринно забавяне на растежа на плода и прееклампсия.

 

имунен отговор, антитела, спонтанен аборт, бременност

 

При прилагане на съответното лечение при пациентки с антифосфолипидни антитела, успешно износване на плода се постига в 70-80%.

 

Вижте още: Причини за безплодието при жените

 

Позитивният тест за наличие на антинуклеарни антитела е индикация, че при жената вероятно има автоимунен процес, който може да причини нарушения в развитието на плацентата и да доведе до ранна загуба на плода.

 

Антитиреоидни антитела

 

Жените с налични тиреоидни антитела (антитела срещу тиреоглобулина ТАТ и тиреопероксидазата МАТ) са подложени на два пъти по-голям риск от спонтанни аборти в сравнение с тези, при които те липсват. Изследването с високочувствителни тестове за наличие на тези антитела е задължително при жени с анамнеза за два или повече спонтанни аборта или с нарушена функция на щитовидната жлеза.

 

Алоимунни фактори

 

имунен отговор, антитела, спонтанен аборт, бременност

 

Съществуват две възможни причини за алоимунен отговор за преждевременната загуба на плода: в единия случай е възможно имунната система да не разпознава бременността, а в другия – жената развива абнормален имунен отговор към бременността.

 

Вижте още: Фактори влияещи на женската плодовитост

 

Естествени клетки убийци

 

Естествените клетки убийци или NK клетки, са популация от лимфоцитите, които медиират цитотоксична активност срещу злокачествени, вирусинфектирани клетки и продуцират имунноактивни вещества – т.нар. цитокини при имунна стимулация.

 

Специалистите по репродуктивно здраве съветват при поредица от неуспешни опити ин витро или спонтанни аборти – задължителна консултация с имунолог.

 

В партньорство с: www.iskambebe.bg

Снимки: Helga Weber, al unison, gwilmore, rent-a-moose Foter

Добави коментар