Имунизационен календар

Имунизация: поставяне на определена ваксина с цел постигане на определено ниво на имунитет срещу болестта, за която се поставя. Ваксините съдържат причинителите на дадена болест (живи, отслабени или убити микроорганизми, или части от тях), срещу които организмът изработва антитела, които го предпазват от истински опасните бактерии и вируси. При последващ контакт с тези микроорганизми организмът ги разпознава бързо и започва да ги атакува.

 

Ето списък на задължителните ваксини и възрастта, в която се поставят според Имунизационния календар на Република България:

 

Навършена възраст

Имунизация

Ваксина

През първите 24 часа след раждане

Имунизация против хепатит тип В (І прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

От 48-ия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

Първи месец

Имунизация против хепатит тип В (ІІ прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина (ако не е включена в многокомпонентната)

Втори месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, хемофилус инфлуенце тип В (І прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

Имунизация против пневмококи (І прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

Трети месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В,  хемофилус инфлуенце тип В (ІІ прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

Имунизация против пневмококи (ІІ прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

Четвърти месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, хемофилус инфлуенце тип В (ІІІ прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

Имунизация против пневмококи (ІІІ прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

Шести месец

Имунизация против хепатит тип В (ІІІ прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина (ако не е включена в многокомпонентната)

Седми месец

Проверка за белег от БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту (5МЕ ППД) и отрицателните се реимунизират.

БЦЖ ваксина

Дванадесет месеца

Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

Тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили, паротит и рубеола

Шестнадесет месеца – не по-рано от една година след третия прием

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, хемофилус инфлуенце тип В (ІV прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

Шест години

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)

Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и  инактивирана полиомиелитна ваксина

Седем години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

Единадесет години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

Дванадесет години

Реимунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили, паротит и рубеола

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

Седемнадесет години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

От 25-ата година през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

Ваксините по желание – те са въпрос на личен избор на родителите. Ако изпитвате каквито и да било съмнения, консултирайте се със специалист, за да вземете информирано решение. Детето трябва да е абсолютно здраво, за да може да бъде приложена ваксината.

 

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар