Изследвания преди планирано раждане

В предходния месец трябва да бъдат направени:

Микробиологично изследване на вагинален секрет

Микробиологично изследване на анален секрет

Изследване на вагинален секрет за хламидия /по метода PCR или DIF/

Изследване на вагинален секрет за Mycoplasma и Ureaplasma

 

7 дни преди планираното раждане трябва да бъдат направени:

Кръвна група и Rh фактор

ПКК с ДКК

Фибриноген

Време на кървене

АРТТ

Протромбиново време

Кръвна захар

изследвания, планирано, раждане

Урея

Креатинин

Общ белтък

Билирубин

АсАТ

АлАТ

Урина /pH, относително тегло, белтък, захар, кетотела, билирубин, уробилиноген/ + седимент

ЕКГ /електрокардиограма/

Консултация с интернист /специалист по вътрешни болести/

Консултация с анестезиолог

 

В деня на планираното раждане е необходимо да се спре приема на храна и течности от 0 ч. /полунощ/.

 

Снимки: Theeradech Sanin FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар