Използването на кръв от пъпна връв при клетъчна терапия

Клетъчната терапия е научна дисциплина, която поставя множество предизвикателства пред учените. Например:

• нужно е да се докаже, че при подготовката на самите клетки, не са попаднали замърсяващи субстанции;

• необходимо е да има тестове, които да свидетелстват за безопасността и ефикасността им на действие;

• съществуват предизвикателства пред регулаторната рамка;

• евентуалното възстановяване на разходите от клетъчната терапия е несигурно.

 

В тази среда е необходимо изготвяне на критерии – процедури при използването на клетъчните терапии. Заради това, науката се обръща към трансплантацията на хемопоетични стволови клетки, тъй като има над 40 години опит и развитие с тях.

 

стволови, клетки

 

Кръвта от пъпната връв набира все по-голяма популярност като източник на изходен материал и дава насоки за развитието на клетъчната терапия. Разбира се, смело можем да кажем, че използването на кръв от пъпна връв осигурява рамката за това, как може да се развие и усъвършенства обширната терапевтична област.

 

Четете още: Могат ли стволовите клетки да лекуват аутизъм?

 

В доклад публикуван в GEN онлайн, е представено моментното състояние на някои от количествените показатели за банкирането на клетки от пъпната връв и проследяването на предизвикателствата в тази област. Стремежът е на тези хемопоетични стволови клетки да се гледа не само като на източник на материал за трансплантация, а като начин за решаване на широк спектър от терапевтични нужди.

 

В действителност, текущите кличнични изледвания в областта се фокусират върху лечението на централната нервна система и други разстройства. Те показват как целенасоченото клетъчно лечение на хематологични злокачествени заболявания и вродени нарушения в обмяната на веществата, може да намери широко приложение като общ източник на терапевтично релевантни стволови клетки.

 

пъпна връв, клетъчна терапия, стволови клетки

 

В публичните банки по света са на разположение повече от 580 000 единици кръв от пъпна връв (част от които вероятно се използват за клетъчна терапия), които могат да бъдат достъпени от пациентите. Това показва потенциала на кръвта от пъпна връв и нейните свързани клетки, като основен метод на лечение.

 

В заключение, учените продължават да следят пазара на кръв от пъпна връв като средство за проследяване на развитието в тази област, както и за да се осигури път за разгръщането на алогенното терапевтично пространство и използвано за стволови клетки от различни класове през следващите години.

 

Четете още: Най-често откриваните типове зрели стволови клетки

 

Анализите на индустрията показват увеличаване на използването на кръв от пъпна връв при хематологични злокачествени заболявания и тази тенденция се „разлива” в други класове заболявания. Тези данни водят до идеята, че кръвта от пъпна връв осигурява критериии за алогенно клетъчна терапия.

 

Материалът е любезно предоставен от:

 

 

Превод и обработка: Екипът на "Мама, татко и аз"

 

Снимки: dream designs,arztsamui FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар