Зрението е всичко. Прегледай се!

Нелекуваната диабетна ретинопатия води до постепенно и прогресивно намаляване на зрението

 

На 14 ноември се отбелязва Световният ден за борба с диабета. Заболяването е глобален проблем, пред който са изправени всички държави в света. Повишената урбанизация, консумацията на нездравословни храни, обездвижването и произтичащото от това затлъстяване, са допринесли за драматичното увеличение на разпространението на диабета.

 

По данни на Международната диабетна федерация в световен мащаб хората с това заболяване са около 463 млн., като се очаква броят им да нарасне до 578 млн. до 2030 г.[1] В България диабетиците са над 500 000, като 40% дори не подозират, че страдат от заболяването.[2]

 

Като социално значимо заболяване диабетът често води до редица усложнения, свързани със сърдечносъдови болести, бъбречна недостатъчност, полиневропатия и увреждане на очите, наречено диабетна ретинопатия. Тя често засяга и двете очи и ако не се лекува навреме, води до постепенно и прогресивно намаляване на зрението, дори до неговата загуба.

 

Диабетът е причина за 12% от новооткритите случаи на слепота годишно. Над 4 млн. души по света са с намалено зрение вследствие на диабетната ретинопатия. От тях 1 млн. са слепи, а 3,3 млн. имат умерено до тежко увреждане на зрението.[3]

 

Диабетната ретинопатия уврежда кръвоносните съдове на ретината в задната част на окото. Първоначално в ретината се наблюдават малки кръвоизливи и разширения на капилярите (микроаневризми), постепенно се развиват изменения в съдовата стена, които водят до запушване на кръвоносните съдове и недостатъчно изхранване на ретината. В резултат на това се получават стимули за разрастване на нови съдове, които не са пълноценни и могат лесно да се разкъсат и изкървят.

 

Лошият контрол на кръвната захар, високото кръвно налягане и високият холестерол увеличават риска от развитие на диабетна ретинопатия и вероятността от загуба на зрение. Първите признаци най-често се изразяват в специфични промени в очните дъна, които са асимптоматични и едва на по-късен етап се засяга зрителната острота.

 

 

Около 1 на 3 пациенти с диабет има някаква степен на диабетна ретинопатия, а 1 на 10  ще развие застрашаваща зрението форма на заболяването. Затова от съществено значение за ранната диагностика и своевременното лечение са редовните профилактични прегледи при офталмолог.

 

При хората с диабет може да се засегне и централната част на ретината – макула и да се развие диабетен макулен едем. Перманентно повишената кръвна захар, която често се съпътства и с високо кръвно налягане, води до излив на кръвни елементи и плазма в макулата. Диабетният макулен едем е честа проява на диабетната ретинопатия и може да доведе до значително намаление на зрителната острота.

 

Той може да се развие във всеки стадий на диабетната ретинопатия, но честотата му нараства с увеличаването на тежестта на ретинопатията. Изключително важно е пациентите да потърсят лекарска помощ на време, тъй като това определя и резултата от лечението.

 

По повод Световния ден на диабета, свързаните с него усложнения и профилактиката им, Българска асоциация „Диабет“ и Байер България организират безплатни очни прегледи за членовете на асоциацията, които са с диабет, в 35 населени места. Инициативата стартира на 4 октомври 2021 г. под мотото „Зрението е всичко. Прегледай се!“ и се продължава до 25 ноември.

 

До момента в специално оборудвания мобилен кабинет на кампанията са прегледани и консултирани от офталмолог 898 пациента с диабет. От тях 463 души вече са имали оплаквания, а при 522 е открита очна патология, която налага лечение. Това показва нуждата от стратегия за превенция, ранна диагностика и лечение на очните усложнения при хората с диабет у нас.

 

„България се нуждае от Национална програма за диабета, която да установи, обхване и направлява връзките между отделните процеси в тяхната последователност и взаимовръзка. Трябва да има разписани мерки за профилактика и превенция, стандарти за дългосрочни медицински грижи и лечение, програми за обучение на медицински специалисти и пациенти, правила и средства за контрол и самоконтрол, както и вторична профилактика срещу възникване на усложнения и проследяването им с цел недопускане на влошаване на състоянието и ограничаване случаите на инвалидизация и смърт.

 

Нашият проект за безплатни очни прегледи на хора с диабет е от много голямо значение, особено сега – в условията на ограничения и страх от заразяване на хората от тази рискова група, като ги подпомага за контрол на развитието на увреждания на очите и им посочва пътя на пациента за последващи изследвания и лечение, ако се установи необходимост от такова.“, коментира Майя Викторова, председател на УС на Българска асоциация „Диабет“.

 

Повече за Българска асоциация „Диабет“, можете да научите тук: https://badiabet.com

 

[1] https://worlddiabetesday.org/about/facts-figures/

[2] https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/svetovni-zdravni-dni/svetoven-den-za-borba-s-diabeta-14-noemvri/

[3] https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/causes-of-vision-loss/

Добави коментар