Задържан в матката аборт (missed abortion)

Задържан в матката аборт (missed abortion). Това е вид аборт, при който плодът е загинал, задържан в матката в продължение на седмици и месеци. Започналият аборт спира окончателно, като постепенно цервикалният канал се затваря. Причините, които довеждат до missed abortion, са многостранни и все още недостатъчно проучени. Причините за смъртността на плода в повечето случаи са всички тези, които водят до аборт и преждевременно прекъсване на бременността. Известна роля може да играе хипоплазията на матката, а също така и наличието на функциониращи части от хориални въси, продуциращи хорионгонадотропини, които потискат маточните контракции (Хаскин). След смъртта на плода в зависимост от срока на бременността промените са различни. Така при бременност до 3-ия месец много често плодът постепенно се резорбира. При по-голяма бременност се получава мацерация, като плодът е имбибиран с кръвен пигмент (foetus sanquinolentus). По-рядко загиналият плод може да се мумифицира, а изключително рядко да се образува lythopedion.

Лечението на missed abortion трябва да бъде активно. Знае се вече, че ако мъртвият плод се държи по-дълго време в матката, може да се стигне до нарушаване в коагулационните свойства на кръвта поради снижение концентрацията на фибриногена в развитите на хипо- или афибриногенемия. Матката трябва да се освободи от съдържащото и колкото се може по-бързо, но не по-късно от 4-ата седмица след смъртта на плода. Трябва да се има в предвид, че след изпразването на матката (спонтанно или инструментално) има опасност от поява на по-обилно кръвотечение поради понижената съкратителна способност матката и на намалената съсирваемост и ниво на фибриногена. Затова преди всяка интервенция при missed abortion трябва задължително да се изследва съсирваемостта на кръвта  и нивото на фибриногена в кръвния серум.

Понякога неразвиващото се яйце се просмуква с кръв и остава в матката като безформена твърда маса- кръвна мола. Зародишът се резорбира напълно или от него остават дребни остатъци. В центъра на молата често пъти се открива остатък от амниотична празнина, а в областта на deciduas basalis – дегенерирали хорионни клончета. Ако кръвната мола остане по-дълго време в матката, тя постепенно избледнява вследствие извличането на цветното вещество и заприличва на месо – превръща се в месна мола.

Цервикален аборт. Отлепеното и изгоненото яйце от маточната кухина се задържа в разширения цервикален канал поради неотстъпчивост на външния цервикален зев. Този механизъм се съпровожда с обилно кървене и силна болка. Цервикалният канал трябва веднага да се разшири дигитално или инструментално, за да се евакуира съдържимото в цервикалния канал и евентуалните остатъци в маточното тяло.

Протрахиран аборт. Характеризира се със средно по сила и оскъдно маточно кръвотечение, което продължава седмици наред, без да се изгони плодното яйце от матката. Ако проведената терапия не даде резултат и лабораторните изследвания покажат отклонения от нормата, правилно е тази бременност да се прекъсне с лекарска помощ.

Клинични форми на аборта.

  – Заплашващ аборт (abortus imminens) – заплашващият аборт се характеризира със слаби болки ниско долу в корема и в кръста, както и оскъдно кървене от гениталиите. Кървенето е оскъдно, защото имаме минимално отлепване на плодното яйце. В някои случаи може кървенето да липсва, като заплашващият аборт се проявява само със слаби болки или пък обратното. За правилната диагноза освен умело снетата анамнеза голямо значение има и обективното изследване – влагалищният преглед. При него се установява бременност, отговаряща на срока на аменореята. Маточната шийка може да бъде леко скъсена или запазена, като цервикалният канал е затворен.

– Започващ аборт (abortus incipiens). Налице са по-умерено кръвотечение и средно силни коликообразни болки ниско в корема и кръста. Маточната шийка е вече явно скъсена, а цервикалният канал леко отворен, като може да пропуска върха на пръста. Матката е чувствителна при допир, като отреагира с контракция. При тази клинична форма на спонтанен аборт все още съществуват известни възможности за спиране на кръвотечението и маточните контракции.

– Аборт в ход (abortus pregrediens). Третата клинична форма протича доста типично с добре изразени класически симптоми. Маточните контракции са чести, продължителни, със силни коликообразни болки ниско в корема и кръста. По-голямата част от плодното яйце е отлепена и поради това кръвотечението е силно и с кръвни съсиреци.

При обективното изследване (вагинален преглед) се установява, че маточната шийка е почти или напълно изгладена. Цервикалният канал в повечето случаи пропуска свободно един пръст, като може да се плапира долният полюс на отлепеното плодно яйце. Тази форма на протичане на спонтанния аборт е най-неблагоприятната, задържането на бременността е невъзможно.

– Непълен аборт (abortus incompletes). Често срещана форма на спонтанния аборт. При този вид аборт опасността за жените идва от обилното кръвотечение (анемия, шок) и отворения цервикален канал, през който от влагалището може да проникне инфекция в маточната кухина с всички последици. При влагалищното изследване се намират големи съсиреци кръв, маточната шийка е изгладена, цервикалният канал пропуска пръст и понякога може да се опипат остатъци от плодното яйце. Поради голямата опасност от кръвозагуба, инфекция и образуване на плацентарен полип матката трябва веднага да се изпразни по оперативен начин.

– Пълен аборт (abortus completes). Наблюдава се в ранните срокове на бременността. Плодното яйце се изгонва цялото от матката, която веднага се контрахира и кръвотечението спира. Цервикалният канал при прегледа е затворен след изхвърлянето на плодното яйце и матката се контрахира. Чрез обективното изследване ние целим да установим: има ли бременност, дали се касае за аборт или друга патология, в коя клинична форма се намира спонтанният аборт; така в палпаторната находка в областта на аднексите и параметрите.

Усложнения на спонтанния аборт. В процеса на развитието и при завършили  спонтанен аборт могат да се получат някои леки и тежки усложнения: следабортна метропатия (metropathia decidualis post abortum, subinvolutio endometrii post abortum). След изчистването на матката (спонтанен аборт, дигитално или инструментално) кръвотечението продължава или пък се появяват неправилни маточни кръвотечения, независимо че в матката не са останали никакви плодни течности. Този процес трябва да се овладее още при първите негови симптоми чрез активна антибиотична и контрахираща матката терапия, защото последствията могат да бъдат тежки за жената-развитие на endometritis post abortum.

Плацентарен полип. Получава се от задържани части на плацентата или хориона, които продължават да кървят оскъдно, като с времето обикновено спират. Ядрото на полипа се състои от плацентарна тъкан, върху която се натрупва съсирена кръв. Големината на полипа може да достигне до кокоше яйце с гладка повърхност и тъмночервен цвят. Характерното за вътрематочния полип са непостоянните маточни кръвотечения, които се дължат на частичното му отлепване от маточната стена.

Фебрилен аборт. Едно от най-тежките усложнения на спонтанния аборт е фебрилният аборт, който се получава при проникване на инфекция във вътрешните полови органи (матка, аднекси, параметри). Прието е, че при повишаване на температурата над 38ºС може да се говори за фебрилен аборт (abortus febrilis).

В зависимост от разпространението на възпалителния процес от клинична гледна точка се отдеференцират следните клинични форми на фебрилен аборт:

– Неусложнен фебрилен аборт. Общото състояние е задоволително и не е увредено. Пулсът е умерено ускорен, но съответен на температурата, която също така е умерено повишена. Инфекцията по правило е локализирана в матката и клиничната картина отговаря най-често на ендометрит или ендомиометрит. Не се установяват данни за възпалителни изменения в аднексите и параметрите.

– Путриден аборт. Доста често путридният аборт протича без усложнения върху жената. Това се дължи на факта, че в матката могат да попаднат микроорганизми на гниенето, които не притежават патологична и инвазионна сила за живата тъкан, а се ограничават и действуват само върху мъртвите плодни части на децидуата. Тяхното влияние върху плода и децидуата се изразява и проявява със зловонно, с нечист цвят течение и кръвотечение.

– Усложнен фебрилен аборт. Характеризира се с проникване на инфекция извън границите на матката, като процесът е все още местен (ограничен). Той е засегнал аднексите или параметрите, в които палпаторно може да се открият възпалителни промени. Общото състояние е незадоволително или средно тежко с температура над 37-38º C и пулс, който се движи в границата от 90-120 удара в минута.

– Септичен аборт – най-тежката форма на усложнен фебрилен аборт. Протича изключително тежко поради силната интоксикация на организма. В клиничната картина на септичния аборт се открояват проявите на тежък сепсис, който влошава състоянието на жената с всеки изминат час. Тази тежка клинична картина се дължи на това, че инфекцията е вече генерализирана, разпространила се извън пределите на матката и на малкия таз.

 

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар