Доклад на Philips – грижа за майката и детето – световен поглед върху кърменето 2011

Изготвен от OneVoice Measurement

27 Юли, 2011 год.

 

Philips е пионер в развитието и предлагането на иновативни продукти в сферата на здравеопазването, осветлението, стила на живот и обществото като цяло. Това означава, че трябва да разбираме тенденциите в обществото.

 

През 2010 година, Центърът за здраве и благоденствие на Philips проведе проучване, което изследваше как хората в различни страни разрешават проблеми свързани с тяхното здраве и благоденствие, по какво си приличат и по какво се различават хората по света. Това проучване бе проведено в 23 страни.

 

Ние вярваме, че това ще ни даде възможност да продължим да създаваме иновативни продукти и услуги, които ще помагат на хора, общества, системи за здравеопазване, правителства и бъдещи поколения да обърнат внимание на важните въпроси свързани с това как живеем, колко сме щастливи и нашата роля в тези измерения на живота ни.

 

Доклад на Philips – грижа за майката и детето – световен поглед върху кърменето 2011

 

Научете повече тук

Добави коментар