Добрите обноски при тийнейджърите

Трудно е да накарате тийнейджъра да слуша всичко, което казвате, камо ли да има добри обноски. Но е от съществено значение за тийнейджърите да научат как да се държат в обществото, за да се подготвят за реалния свят. Добрите маниери карат тийнейджърите да се открояват и да бъдат забелязани по добър начин. Възрастните могат да им помогнат като се фокусират върху специфични области на общуването и поведението и да им покажат как да имат добри обноски.

 

Етикетът при поздравяване

 

Понякога тийнейджърите са срамежливи и странни. Важно е да ги научите защо е толкова важно да поздравяват правилно. Например, добрите маниери изискват да погледнат човека в очите и да кажат „Здравейте“, когато се запознават. Понякога е препоръчително топло ръкостискане. Научете тийнейджъра как да има добро ръкостискане и да отговаря любезно на въпросите на човека, с когото се е срещнал.

 

Етикетът при телефонни обаждания

 

В днешно време повечето тийнейджъри имат мобилни телефони, които сякаш са „сраснали“ с ушите им. Те трябва да научат основния етикет при телефонните разговори, който включва както общуването им с хората около тях, така и с човека на другия край на линията.

 

тийнейджър, обноски, мобилен телефон, общество

 

Вашият тийнейджър трябва да знае, че не е добре да игнорира някого, който се опитва да привлече вниманието му докато е на телефона. Светът няма да свърши, ако спре разговора си за кратко и учтиво каже „В момента разговарям по телефона, може ли да обсъдим този въпрос малко по-късно?“

 

Също така тийнейджърите трябва да знаят, че вдигането на телефона и общуването с хора на другия край на линията трябва да се прави учтиво и с уважение.

 

Четете още: 5 причини да премахнат смартфоните в училище

 

Учтивост

 

Учтивостта е една от най-често забравяните форми на добрият етикет. Тийнейджърите все още се учат как да се фокусират едновременно върху себе си и другите. Винаги трябва да са учтиви без значение каква е ситуацията. Това поведение включва казването на „моля“, „благодаря“, като и показването на уважение към другите хора. Тийнейджърите трябва да вземат под внимание чувствата на другите хора и да внимават с нещата, които казват и правят.

 

учивост, етикет, обноски, тийнейджър

 

Добрият тон при споделяне на мнение

 

Тийнейджърите имат собствено мнение. Те тепърва изучават света и формират самостоятелни мисли и идеи. Но понякога споделянето на тези мисли и идеи може да се случи по груб начин. Научете тийнейджърите да споделят своето мнение по уважителен начин – така че да не стават арогантни, нахални или груби. Всеки има право на мнение, но това не означава, че трябва да бъде изразявано по груб начин. 

 

Снимки: Jstckr, Summer Skyes 11 Foter.com 

Добави коментар