ГлаксоСмитКлайн

ГлаксоСмитКлайн е водеща англо-американска научноизследователска фармацевтична компания. Тя е втора по големина във фармацевтичната индустрия с близо 7% пазарен дял, с над 110 000 служители, дейност в повече от 160 държави и производствени центрове в цял свят.

 

ГлаксоСмитКлайн работи и инвестира в България вече 15 години. Дейността на компанията е обвързана с осигуряване на качествено и съвременно лечение на българските пациенти, както и със създаване и поддържане на здраво, етично и стабилно партньорство с всички участници в системата на здравеопазването. През 2003 г. ГлаксоСмитКлайн печели наградата на Съюза на фармацевтите в България за Компания на годината за първи път, а през юни 2006 г. СФБ й връчва отличието отново. През 2004 г. ГлаксоСмитКлайн инвестира над 5 млн. лева за откриване в София на Дистрибуционен център, който обслужва 12 държави на Балканите, кавказки и азиатски републики.

 

Година по късно, ГлаксоСмитКлайн става една от първите многонационални фармацевтични компании, регистрирали търговско дружество у нас. Компанията установява и дългосрочно сътрудничество с редица организации, занимаващи се с логистика, информационни технологии, клинични проучвания, както и с български фармацевтични компании. За ГлаксоСмитКлайн ЕООД работят повече от 140 висококвалифицирани служители, а през 2005 г. компанията оглавява класацията на НОИ за “Най-коректен работодател”.

 

Компанията инвестира и в провеждането на множество клинични изпитвания съвместно с водещи специалисти в страната и разчита на доброто сътрудничество в обществени проекти с институции като Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, медицинските университети, болници и медицински центрове, фондации и други неправителствени организации.

 

ГлаксоСмитКлайн е прогресивна компания с вълнуващо бъдеще. Ние се грижим за изпълнението на нашата глобална цел – да подобрим качеството на човешкия живот за поколения напред.

 

Това обаче може да се постигне само, ако се гради върху основите на компании с традиции, довели до създаването на днешната организация и върху новаторските разработки на хората от недалечното минало.

 

Ние винаги ще бъдем благодарни за постиженията на нашите основатели и ще се надяваме техния дух  на предприемачество да бъде пренесен напред от нашите нови фирмени пионери, докато градим това, към което се стремим – да бъдем лидери в нашата индустрия.

 

Нашата мисия

“Нашата глобална цел е да повишаваме качеството на човешкия живот, като осигуряваме възможност на хората да постигат  повече, да се чувстват по-добре и да живеят по-дълго!”

 

Нашата мисия обяснява защо сме в бизнеса. Всеки от нас има своята роля и всеки от нас има отговорността да преследва тази цел, като прави всичко възможно за успеха на компанията.

 

Нашият дух

Ние поемаме по нашия път с ентусиазма на новатори, вдъхновени от непрекъснатото търсене на неизследвани територии. Ценим постиженията, реализирани почтено. Успяваме да заемаме водеща позиция в областта на фармацията, тъй като всеки един от нас и всички заедно даваме приноса си със страст и ненадминат усет към потребностите на деня.

 

Постиженията ни се дължат на иновативния подход на стотици наши служители и на желанието за дългосрочно развитие. Безусловно реализираме нашите цели, като неизменно проявяваме отговорността си към пациентите, партньорите си и цялото общество.

 

Сред нашите принципи са:

  • Да подхождаме към служителите си с уважение, зачитайки тяхното достойнство, да насърчаваме различията и да осигуряваме безопасна работна среда;
  • Да поддържаме принципите на Световната декларация на Обединените нации за защита на човешките права и да очакваме същото от професионалните ни партньори и доставчици;
  • Да създаваме нови медикаменти за развиващия се свят и да подобряваме достъпа до медикаменти на хора, поставени в неравностойно положение;
  • Да изградим партньорства с цел обмяна на полезен опит, да посрещаме и предприемаме мерки срещу общи проблеми;
  • Да подкрепяме здравни и образователни програми за подкрепа на нуждаещите се в глобален мащаб;
  • Да работим с множество партньори за разрешаването на въпроси в областта на корпоративната социална отговорност;
  • Да изискваме всички служители да поддържат високите етични стандарти на компанията и да работят честно и почтено;
  • Да провеждаме научни изследвания на най-високо етично и научно ниво, спазвайки и надминавайки изискванията на съществуващите регулации;
  • Да промотираме нашите продукти, спазвайки високите етични, медицински и научни стандарти;
  • Да работим с отговорност за опазване на околната среда и да търсим начини за намаляване употребата на енергия и понижаване нивото на отпадъците.

 

Научете повече тук