Гинекологична урология – симптоми

Особеностите в анатомичното устройство на долния пикочен тракт при же­ната и отношенията му с гениталиите водят до различие в етиологичните фак­тори и характера на някои урологични заболявания, което изисква специални познания.

 

Тези характерни за женския пол особености могат да бъдат обобще­ни така:

 

Симптомите, възникващи от долните пикочни пътища, често приличат на гинекологични. Обратно, някои пикочни симптоми могат да бъдат причинени от заболявания на гениталните органи, без да бъде налице урологично забо­ляване.

 

Женската уретра е различно устроена от мъжката и това поражда функ­ционални смущения или болестни процеси, които почти никога не се срещат при мъжа. Голяма разлика съществува във възникването на един от водещите при много урологични заболявания симптоми — ретенцията на урина. При жената уринната ретенция се причинява изключително от болестни процеси в генита­лиите и хирургични процедури, целящи статична корекция на тазовите ор­гани.

 

Инконтиненцията на урина е също предимно женска „привилегия“. Трав­мата от раждания или гинекологични операции, лъчетерапията са чести при­чини за появата на инконтиненция.

 

Четете още: Кога трябва да посетите гинеколога?

 

При неизяснени гинекологични проблеми трябва да се изключи и възмож­ността за урологично заболяване. Изследването на урината е недостатъчно, тъй като липсата на патологични елементи не изключва заболявания като хро­ничен неспецифичен уретрит, тригонит, интерстициален цистит, хидронефроза и др. Мехурни симптоми като полакиурия, дизурия или императивни позиви за уриниране могат да бъдат причинени само от гинекологично заболяване и изследванията показват нормален пикочен тракт.

 

Например полакиурията може да бъде причинена от притискане на пикочния мехур от обемисти тазови маси, като миоми, овариални кисти, бременна матка и др. При цистоцеле се наблюдава учестено уриниране, докато при голямо цистоцеле може да има ре­тенция на урина. Ако се прибави инфекция, броят на микциите нараства, по­явява се дизурия. При постменопаузални жени следствие отсъствието на естрогенна стимулация изтънява лигавицата на долната уретра и на meatus urethrae и в резултат на повишена чувствителност се явяват дизурия и учестено уриниране.

 

От друга страна, болестите на уретрата, пикочния мехур и уретерите могат да наподобяват гинекологични симптоми, като вагинизъм, диспареуния, дисменорея, или неясни и трудни за интерпретация тазови и абдоминални болки. При обективното изследване също могат да бъдат допускани грешки.

 

Четете още: 6 причини за болка във вагината

 

Известно е, че пълният пикочен мехур, както и ектопичният бъбрек могат неправилно да се тълкуват като генитални тумори. Ако пациентката не се изследва ком­плексно — гинекологично и урологично, могат да се допускат грешки в лече­нието или да се предприеме излишна операция. Затова освен коремната палпация вагиналното и ректалното изследване за изясняване на урологичния статус са необходими посявка на урина, екстреторна урография, цисто- и уретроскопия в някои случаи с ретроградна пиелография, изследване на бъбречната функ­ция,  ултразвуково изследване и др.

 

В гинекологичната практика, особено при диагноза и лечение на пикоч­ната инконтиненция, намират приложение цистоуретрографията, цистометрията, сфинктерометрията, профилът на утералното наля­гане, урофлоуметрията и др.

Добави коментар