Генетични причини за безплодие при жените

Интервю с д-р Савина Хаджидекова, генетик в МБАЛ „Надежда“.

 

Продължава от: Генетични причини за безплодие при мъжете

 

Следвайки прогреса на молекулната генетика, в последните години бяха проведени много изследвания за изясняване на генетичните механизми в основата на женския инфертилитет. Освен от хромозомните аномалии, репродуктивните функции могат да бъдат нарушени и в резултат на генни дефекти.

 

Беше разкрито, че някои чести клинични състояния, като например преждевременната яйчникова недостатъчност или поликистозните яйчници са генетично детерминирани. Установи се, че слабият отговор на яйчникова стимулация при някои жени има генетичен компонент. Също така се доказа причинно-следствената връзка между много хромозомни аномалии и ранните спонтанни аборти.

 

Синдромът на Търнър е най-честата хромозомна аномалия при инфертилните жени, но също така са установени и редица структурни автозомни аберации. Процентът на хромозомните аномалии сред пациентките с репродуктивни проблеми се оценява на около 5%.

 

генетични причини, репродуктивни проблеми, стерилитет, женски фактор

 

Фенотипът на жени с аномалии на половите хромозоми е силно променлив по отношение външните и вътрешните полови органи и физическите белези. Общ симптом е първична яйчникова дисфункция (хипергонадотропна) с първична или вторична аменорея (включително преждевременна яйчникова недостатъчност) и олигоменорея. Например 30% от първичната аменорея се дължат на синдрома на Търнър.

 

В допълнение структурните автозомни аномалии (транслокации, инверсии) могат да доведат до повтарящи се спонтанни аборти. Полизомия Х (47,ХХХ) може да бъде установена при жени без репродуктивни проблеми. Много пациентки с хромозомни аномалии могат да забременеят с помощта на асистирана репродукция, вкл. и жени със синдрома на Търнър, чрез използване на донорска яйцеклетка.

 

Четете още: Често срещани причини за репродуктивните проблеми при жените

 

Известен факт е, че кариотипно нормални жени също имат определен процент (повече от 20%) абнормни яйцеклетки. Най-малко 85% от анеуплоидиите при ембрионите възникват в яйцеклетката. Спермалните анеуплоидии имат много по-малък дял, възлизащ на около 7-8%.

 

репродуктивни проблеми, хромозоми, генетични, безплодие

 

Останалите аберации възникват случайно по време на деленето на клетките в ранния ембрионален стадий. Процентът на анеуплоидиите се увеличава с напредването на възрастта на жената. Това налага генетично консултиране особено в случаите, когато се провежда асистирана репродукция при по-възрастни жени.

 

Синдромът на чупливата Х хромозома е най-честата генетична причина за интелектуална недостатъчност при мъжете. Премутацията при нормални жени може да асоциира с преждевременна яйчникова недостатъчност. При 15-25% от жените с премутация се установява преждевременна яйчникова недостатъчност, а при 6,5% от жените с преждевременна яйчникова недостатъчност се установява премутация.

 

Четете още: Ендокринен стерилитет при жената

 

Пациентки с риск от настъпване на преждевременна яйчникова недостатъчност често имат период на олигоаменорея с прогресивно увеличаване на гонадотропните хормони. В допълнение е установено, че премутацията е свързана със слаб отговор при овариална стимулация в хода на ин витро процедура.

 

репродуктивни проблеми, яйчников резерв, жени

 

Синдромът на Калман, дължащ се на мутация в гена KAL1 се среща изключително рядко при жени, като се изразява с първична хипергонадотропна аменорея и липса на обоняние. Докладвана е по-висока честота на аномалии на матката. Хетерозиготните жени нямат клинична изява.

 

Вродени тромбофилии (повишена склонност за съсирваемост на кръвта). Около 40% от венозните или артериалните тромбози имат наследствен характер. Пациентките, с установена тромбофилия, при забременяване трябва да се проследяват с повишено внимание, тъй като са с увеличен риск за усложнения като прееклампсия, вътреутробно изоставане на растежа, абрупцио на плацентата, преждевременно раждане, хабитуални аборти и хроничен фетален дистрес.

 

Продължава на: Генетични тестове при репродуктивни проблеми

 

В партньорство с:

 

Снимки: Dia™, Mercy Health, Always Curious Foter.com

 

Добави коментар