Възпалителни заболявания на влагалището

Бялото течение от влагалището не е нозологична единица. То е най-честият, водещият симптом при възпалителните влагалищни заболявания. Засилен флуор се установява и при неинфекциозни (напр. туморни) заболявания на влагалището.

 

Нормално влагалищното съдържимо не изтича през вагината. Количеството му е около 1 гр. Цветът му е бял, а консистенцията — пастовидна. Основната му част се отделя през влагалищните стени течност, примесена с ексфолирани плоски епителни, лактобацили и малко количество левкоцити.

 

Течната съставка на влагалищното съдържимо се отделя от горната трета на влагалището и голяма част от нея се резорбира обратно от по-долните отдели на влагалището. При възпалителни изменения темпът на производство превишава възможностите за резорбция. Увеличават се и количеството и течната съставка, както и формените елементи на влагалищното съдържимо, то започва да изтича навън, мокри вулвата и зацапва бельото.

 

Четете още: Възпалителни заболявания на женските гениталии със специфична етиология

 

Количеството и качеството на влагалищното съдържимо може да бъде преценено приблизително чрез оглед със спекулум и чрез колпоскопско изследване. По-точна информация се получава чрез бактериоскопското и културалното изследване.

 

  • Степени на влагалищна чистота

 

В зависимост от количеството на лактобацилите, левкоцитите и характера на бактериалната флора се различават 4 степени влагалищна чистота:

 

I степен влагалищна чистота

 

В натривката се виждат плоски епителни клетки и почти чиста култура лактобацили. Много рядко се виждат единични левкоцити.

 

II степен влагалищна чистота

 

В натривката преобладават лактобацилите, но се среща и друга кокова или бациларна флора. Левкоцитите са повече, отколкото при I степен влагалищна чистота.

 

III степен влагалищна чистота

 

Количеството на лактобацилите е силно намалено. Отделни екземпляри от тях са примесени с разнообразна кокова, бациларна флора и запетайковидни форми (вибриони). Левкоцитите са в голямо количество.

 

Четете още: Добри и лоши бактерии във вагината

 

IV степен влагалищна чистота

 

Напълно липсват лактобацили. Сред изобилие от левкоцити бактериоскопската картина показва огромно количество разнообразна флора: коки, пръчки, трихомони и пр.

 

I и II степен влагалищна чистота са нормални находки. III стенен влагалищна чистота отговаря на негнойния влагалищен флуор, а IV степен — на гнойния влагалищен флуор.

 

  • Културално изследване

 

Културалните методи — посевките на специални хранителни среди, дават възможност за точно идентифициране на микроорганизмите във влагалищното съдържимо. Поради своята трудоемкост културалното изследване се предприема само при диагностично трудни случаи, при които другите методи не могат да изяснят причината за влагалищния флуор.

Добави коментар