Вродени заболявания и малформации на плода

Епидемиология и честота

 

Генетичният риск за раждане на дете с малформация е 3-5 %, от тях 0.6 % се пада на хромозомните болести. Хромозомните болести са причина за около 50% от спонтанните аборти, а другите 50% се дължат на несъвместими с живота генетични аномалии.

 

Тризомия 21  – 50%

Тризомия 18, 13, Х, Y – 45%

Други редки – 5%

 

Моногенни болести с Менделов тип на унаследяване

 

Като се има предвид че човешките гени са 32 хил, следователто теоретично толкова са и моногенните болести. При всички моногенни болести е възможна пренатална диагностика.

ВГО – вродени грешки в обмяната

Дължат се на мутации в гените кодиращи даден ензим и се получава метаболитен блок.

 • ВГО на АК – Фенилкентонурия – Масов скринининг
 • Дефекти в урейния цикъл – Хиперамониемия
 • Лизозомни болести – Мукополизахаридози, Муколипидози
 • Болести на въглехидратната обмяна – Галактоземия – Селективен скрининг
 • Дефекти в хемоглобина – Таласемия, Хемоглобинопатии – Селективен скрининг
 • Дефекти на с.т. – Сд на Murfan, Osteogeneis imperfecta
 • Дефекти с Белодробни прояви – Муковисцидоза, alfa 1 – АТ дефицит (ХОББ)
 • Дефекти с ГИТ прояви – FAP
 • Дефекти с Бъбречни прояви – Цистинурия, Глякозурия, Vit D- резист. рахит, Бъбречна поликистоза
 • Нервно- мускулни заболявания – Мускулни дистрофии, Моторно- сензорни невропатии (Ломска Б – при роми)
 • Наследствени ракови заболявания – Retinoblastoma, MEN, Фамилен рак на дебелото черво, Неврофиброматоза
 • Наследствени ендокринния заболявания – Хипофизарен нанизъм, вродена надбъбречна хиперплазия
 • Наследствени имунодефицитни заболявания
 • Дефекти в репарацията на ДНК – Анемия на Fanconi (панцитопения)
 • Дефект в коагулационната каскада – Тромбофилия – Селективен скрининг

                – Основания за изследване – 2 или повече спонтанни аборта / мъртвораждания

                – Усложнения

                a) ранни – Спонтанни аборти преди 12 г.с.; IUGR; интраутеринна смърт на плода

                б) късни  – Preeclampsia; мъртвораждания; Abrubtio placentae

 

Митохондриални болести

 

Полигенни болести

 

Необходимо е въздействието на екзогенен фактор за да се проявят. Социално-значими заболявания. Генетичния риск е променлив, за разлика от генетичния риск при моногенните болести, който е постоянен и зависи от типа на унаследяване

 • Коронална болест на сърцето
 • Хипертония
 • Захарен диабет
 • Епилепсия
 • Шизофрения
 • Псориазис
 • Болест на Alzheimer
 • Атопични болести

 

Хромозомни болести

 

Основен акцент, защото клинично се проявяват още с раждането (РДВ) и водят до значително понижаване на преживяемостта.

 

Хромозомни аномалии свързани с половите хромозоми

 

Сд  Kleinfelter

 • мъж с 47XXY, 48XXXY, 49 XXXXY
 • предимно с ненаследсвен характер – риска за раждане на 2-ро дете е 1-2%
 • слабо окосмяване от женски тип
 • при 48XXXY, 49 XXXXY –  умствена изостаналост
 • хипогонадизъм и стерилитет

Сд на свръхмъж

 • мъж с 47XYY
 • ненаследсвен характер
 • висок ръст
 • намален фертилитет
 • нормален интелект
 • асоциално поведение

Мъж – 46 XX

 • X/Y транслокация
 • ненаследсвен характер
 • нисък ръст
 • нормален интелект
 • понижен фертилитет

Сд Moris

 • жена с 46 XY
 • наследствен характер – унаследяването е ХР
 • липсват рецептори за тестостерон
 • формира се женски фенотип с абдоминални тестиси (риск от рак на тестисите)
 • слабо окосмяване
 • късо влагалище и аплазия на матката
 • първична аменорея и стерилитет

Сд на Turner

 • жена с 45 X
 • къса шия с pterygium coli
 • нисък ръст
 • слабо окосмяване в пубичната област
 • първична аменорея и стерилитет
 • неразвити млечни жлези
 • новороденото е с оток по крайниците и пубиса

 

Хромозомни аномалии, свързани с автозомите

 

Сд Down

 • пренатална диагностика – NT –  10-14 г.с; Биохимични маркери – 15-19 г.с; амниоцентеза – 100%
 • Тризомия 21 – 95% свободна тризомия – 47 XХ+ 21; 47 XY+ 21
 • популационна честота 1: 700 до 1:900
 • до 2% с наследствен характер
 • лицев дисморфизъм – микроцефалия, брахицефалия, плоско лице, епикант, широк нос, малки уши, неправилно оформени зъби
 • брахидактилия, маймунска бразда
 • нисък ръст  
 • вродени сърдечни пороци
 • олигофрения
 • намалена резистентност към инфекции
 • рано развиват Болест на Alzheimer, левкемии
 • средната преживяемост е около 30г

 

Сд Edwards

 • Тризомия 18 
 • популационна честота 1: 10 000
 • наследствен характер
 • Лицев дисморфизъм – микроцефалия, триъгълна форма на лицето, малък нос, лошо моделирани и ниско поставени уши, малка уста
 • полидактилия
 • Скелетни аномалии – скъсен гръден кош, тесен и асиметричен таз
 • полови органи – хипоплазия и крипторхизъм, проминиращ клитор
 • сублетален характер – около 90% умират още през 1година от живота

 

Сд Patau

 • Тризомия 13
 • популационна честота 1: 10 000
 • ненаследствен характер, рядко наследствено (балансирана транслокация)
 • Лицев дисморфизъм – микроцефалия, микро / анофталмия, цепки на устата и небцето, лошо моделирани и ниско поставени уши
 • хипоплазия на половите органи
 • сублетален характер – рядко доживявят до 1годишна възраст

 

Основни индикации за медико – биологична консултация 

 • клинични – доказано наследствено заболяване; изоставане в умственото и/или физичиското развитие; вродени малформации
 • предклинични – симптомни новородени с ВГО разкрити чрез масов или селективен скрининг; здрави хетерозиготни носители на АР заболяване; бременни с висок генетичен риск – разктити чрез масов скрининг
 • репродуктивни неблагополучия – спонтанни аборти, мъртвораждания, стерилитет
 • фамилно натрупване на случаи със злокачествени заболявания
 • възрастов показател – репродукция след 35г
 • тератогенни / мутагенни въздействия по време на бременността
 • кръвнородствени бракове

 

Генетична диагноза

 • моногенни болести – биохимия, ДНК – анализ
 • полигенни болести – не се прави
 • хромозомни болести – цитогенетичен анализ

 

Масов скрининг

 • неонатален – 2-5 ден след раждането – фенилкетонурия, галактоземия, вроден хипотиреоидизъм
 • на бременни – оценката на риска се прави възоснова на: възраст, тегло, г.с. по ехографски данни; биохимични маркери – alfa FP + beta – hCG
 • Селективен неонатален скрининг – индикации
 • починало дете в неонаталния период
 • внезапно начало на „странна” болест – развила се бързо и катастрофално независимо от опитите за повлияване
 • кома / летаргия
 • мискулна хипотония
 • ЧН
 • жълтеница
 • задръжка в развитието
 • хипогликемия
 • метаболитна ацидоза / алкалоза
 • хипервентилация
 • „странна” миризма
 • кетоацидозни кризи
 • хиперкалциемия

 

Малформации

 

Честота

1 – 3% при живородените

50 %  при мъртвородените

 

Аномалии, които не са свързани с трудности при раждането

 • Anencephalia – възможна е ранна диатноза – череп и главен мозък няма – аборт по медицински показания
 • Spina bifida – липсват задните дъги на прешлените – амниоцентезата  дава диагнозата – 4 пъти повишен alfa FP 
 • Аномалии на сърцето и големите съдове
 • Диафрагмална херния
 • Атрезии в ГИТ

 

Аномалии в развитието затрудняващи раждането

 • Hydrocephalia – 2:1000; най-често се касае за  вторична хидроцефалия (вентрикуларна); УЗД; главата на плода не може да навлезе във входа на таза; ако малформацията бъде диагностицирана по време на раждането – пункция за източване на ликвора; аномалията е несъвместима с живота – аборт по медицински показания
 • Уголемен корем – хепатоегалия, асцит, евентрация, хидронефроза, тумори – тератом / лимфангиом на седалището, двойни уродства – сиамски близнаци

 

 

Добави коментар