Винаги ли се добива достатъчно количество кръв от пъпната връв?

Интервю с Лъчезар Железарски,

Биолог в Тъканна банка "Биорегенерация"

 

Продължава от:  Какви са възможностите за съхранение на стволови клетки в България?

 

Въпрос 4. Има ли случаи, в които не може да се добие достатъчно количество кръв, за да се извлекат стволови клетки?

 

Отговор: Важно е да се знае, че количеството на остатъчната кръв в плацентата, което може да бъде събрано за извличане на стволови клетки, е различно при всяко бебе, и варира от около 60 мл (което се приема за условна долна граница) до над 200 мл. Много рядко в хода на раждането е възможно да настъпят усложнения, които да затруднят или възпрепятстват изцяло вземането на кръв от пъпната връв. В такива случаи здравето и безопасността на бебето и майката са на първо място!

 

Стволови, клетки

 

Има и един конкретен случай, в който затрудненото вземане е предизвестено, а именно когато плацентата е предстояща, т.е. позиционирана е на предната стена на матката, така че частично или изцяло покрива и шийката и блокира пътя на бебето навън. Поради тази причина, когато това е налице, раждането винаги се решава чрез цезарово сечение. Проблемът, касаещ събирането на остатъчната кръв от вената на пъпната връв след отделянето на бебето при предстояща плацента (или както още е известна тази особеност – плацента превия), се изразява в това, че разреза на коремната стена и предната стена на матката минава през задната повърхност на плацентата.

 

Четете още: Създаване на сперматозоиди от стволови клетки

 

Това нарушава целостта й и започва изтичане на плацентарна кръв, и то в момент преди да е започнало събирането й през вената на пъпната връв. В такива случаи събраното количество кръв в стерилния сет драстично намалява спрямо обичайното. За да не се случи това в критични граници, е необходимо да има съгласуван предварителен план за действие между оператора и специалиста, осъществяващ пробовземането. Ако последните действат в синхрон, резултатите винаги са позитивни.

 

стволови, клетки

 

Хубавото е, че не винаги количеството събрана кръв рефлектира и върху качествения й състав. На мен лично ми се е случвало от малък обем изходна кръв да изолирам повече на брой хемопоетични стволови клетки, отколкото от два пъти по-голяма проба. Като цяло обаче “явлението” плацента превия не бива да се подценява!

 

Продължава на: Какви са етапите, през които минава дадена проба?

 

 

Биорегенерация

 

Снимки: arztsamui, patrisyu FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар