Вагинално раждане след Цезарово сечение

В началото на века Cragin издига класическата фраза „след цезарово сечение – винаги цезарово сечение”. Твърдото придържане към това становище има за последица: повишаване честотата на цезаровите сечения. За последните 20 години честотата се е увеличила почти 4 пъти.

Наблюдението през бременността след прекарано цезарово сечение трябва да бъде по-активно. При тези жени съществува значително по-висок риск от: тиха руптура преди раждането, плацента превия, неправилни предлежания на плода и др. За цезарово сечение са кандидати всички пациентки, при които индикацията от първото цезарово сечение продължава и през настоящата бременност.

 

Как се определя начина на родоразрешение?

 

Начина на родоразрешение се определя от лекаря, водещ консултацията на съответната пациентка в болницата, която самата бременна е избрала. За целта са необходими следните данни:

 

вагинално раждане, цезарово сечение

 

1. Щателна анамнеза за това как е протекла настоящата бременност

 

Тя включва въпроси, като кога е било предишното раждане, как е протекло и реалната индикация за предишното Цезарово сечение, имало ли е усложнения в послеродовия период и др.

Ако пациентката е имала вагинално раждане преди цезаровото сечение, то успеха за раждане per vias naturalis в настоящата бременност значително се повишава.

 

Четете още: Как да се справим със страха от раждането?

2. Внимателна преоценка на индикациите при предходното  Цезарово сечение

 

Например, ако бременната съобщава за ПФД или ненапредване на раждането трябва да се провери дали диспропорцията се е  дължала  на неправилно предлежание или индикациите са били пресилени. Асфиксията като предхождаща индикация налага изясняване на нейната етиология. Ако интервала от предходното Цезарово сечение е по-малък от 2 години, то задължително се преминава към планово Цезарово сечение.

 

вагинално раждане, цезарово сечение

3. Данни за настоящата бременност

 

Предлежание на плода, едноплодна или многоплодна бременност, възраст на пациентката, придружаващи заболявания и др.

4. Определяне състоянието на маточния цикатрикс

5. Оценка големината на плода по клинични и ултразвукови данни

 

Четете още: 8 знака, че раждането наближава

6. Вагиналният преглед преди раждането

 

7. Оценка на pelvic score

8. Най-важно е съгласието на самата бременна

 

В разговор с пациентката трябва много добре да се изяснят положителните страни от вагиналното раждане, като не трябва да се крият и евентуалните неуспехи и възможността за преминаване в хода на раждането отново към Цезарово сечение. Твърдото настояване на бременната за Цезарово сечение трябва да ни отклони от опит за вагинално раждане.

 

вагинално раждане, цезарово сечение

Опитът за вагинално раждане изисква внимателно и постоянно наблюдение на раждането, направата на всички необходими параклинични изследвания и най-важно съгласие на бременната.
 

Четете още: Позитивна настройка = по-лесно раждане

 

Успеваемостта на вагиналното раждане след Цезарово сечение зависи от следните факти:
индикацията за прекараното Цезарово сечение
опита на водещия раждането и положителното или отрицателното му отношение към това

Най-честите рискове при вагинално раждане след Цезарово сечение са маточната руптура и инфекциите.

Преимуществата на вагиналното раждане след Цезарово сечение са по-малката майчина заболеваемост, по-кратък болничен престой, по-малко лекарства и от тук по-малка цена.

 

Снимка: patrisyu, nenetus FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар