Българските азбуки

Днешната българска кирилица е пряк наследник на старобългарската кирилска азбука. 

 

Българите си служат със своя собствена азбука повече от 1110 години. Началото е поставено в средата на ІХ век от славянските първоучители Кирил и Методий. Прието е да се смята, че създаването на славянската азбука е свързано с тяхната Моравска мисия през 862 г., но изобретяването на славянските букви очевидно е бил дълъг процес и е плод на съвместната дейност на двамата братя в манастира на планината Олимп през 855 г.

 

Старобългарските азбуки са две – глаголица и кирилица. Глаголицата е изцяло оригинална азбука, докато кирилицата възприема и адаптира буквите от гръцката писменост. Първата азбука, създадена от Кирил и Методий, е глаголицата (името ѝ идва от глагол – „дума”). На нея са написани най-старите запазени старобългарски писмени паметници от ІХ-ХІ в.

 

Втората старобългарска азбука – кирилицата, се появява в България в края на ІХ в. През Х и ХІ в. се употребяват и двете писмени системи. Кирилицата измества глаголицата през ХІІ в.

 

Славянските букви на Кирил и Методий стават едно от най-силните оръжия за осигуряване на политическата и културната независимост на България, а с широкото им разпространение сред другите славянски народи поставят основите на нова европейска цивилизация в Средновековна Европа – цивилизацията на източноправославните славянски народи.

 

Чрез културното и религиозното посредничество на България кирилицата прониква в Русия, Сърбия, а от ХІV чак до началото на ХХ век на кирилица пишат във Влахия и Молдова.

 

 

Именник:

 

А – аз

 

Б – буки

 

В – вядя

 

Г – глаголи

 

Д – добро

 

Е – ест

 

Ж – живяте

 

З – земля

 

И – иже

 

Й 

 

К – как

 

Л – людие

 

М – мислите

 

Н – наш

 

О – онъ

 

П – покой

 

Р – ръци

 

С – слово

 

Т – твръдо

 

У – ук

 

Ф – фрът

 

Х – хяр

 

Ц – ци

 

Ч – чръв

 

Ш – ша

 

Щ – ща

 

Ю 

 

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Проект „Разбираема България“

Добави коментар